Jacco de Jong Bestratingen

Werkzaamheden

Wij verzorgen bestratings werk, maar doen daarnaast ook
grondwerk en het treffen van (kleinere) voorzieningen voor de riolering,
zoals het leggen van pvc-leidingen voor hemelwater afvoer en het plaatsen van kolken.

Bij bestraten valt te denken aan het verharden van
terreinen en aanleggen van parkeerruimten rond gebouwen,
het aanleggen van (drempels in)
openbare wegen en werkzaamheden aan stoepen. 

Maar er zijn ook meer uitdagende opdrachten.
Zoals het plaatsen van walbeschoeiing.